เตรียมตัวซื้อบ้าน ต้องเริ่มอย่างไร?

เตรียมตัวซื้อบ้าน ต้องเริ่มอย่างไร บ้าน คือจุดเริ่มต้นของความสุขในชีวิตของหลายๆคน บางท่านอาจซื้อบ้านเพื่ออิสระในการใช้พื้นที่ส่วนตัว หรือซื้อเพื่อเป็นเรือนหอ